Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt Vriendenprijsreizen, kantoorhoudend te (4714 CB) Sprundel aan de Fatimastraat 61, met kvk-nummer: 55138365 (hierna “VPR”), uit welke persoonsgegevens VPR verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat zijn cookiebeleid is.

Algemeen
VPR respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website www.vriendenprijsreizen.nl,
zijn (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan VPR worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.  Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van VPR te maken hebben. VPR houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van VPR, wanneer u anderszins contact heeft met VPR
(bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van VPR) dan wel wanneer u een persoonlijk account aanmaakt op de website van VPR, legt VPR de door u opgegeven gegevens vast. VPR bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

VPR gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van zijn dienstverlening, de verwerking van betalingen en het versturen van een nieuwsbrief indien hier toestemming voor is gegeven.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met VPR of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van VPR naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van VPR bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met VPR te delen.

Nieuwsbrief
Tevens informeert VPR geïnteresseerden over zijn dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met deze website zijn verbonden, zoals  bijvoorbeeld via de sociale media-buttons. VPR kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. VPR raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies
VPR maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van VPR beter te laten functioneren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt VPR gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt VPR inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op zijn website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VPR heeft hier geen invloed op. VPR heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door VPR geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met VPR opnemen door het sturen van een e-mail naar: info [@] vriendenprijsreizen.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
VPR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Versie mei 2020